Dubrovsky Paul - composer, song writer
"Muzyka jest odbiciem rzeczywisto?ci w do?wiadczeniach emocjonalnych i ubarwionych poczuciem ideach, wyra?onym poprzez d?wi?ki specjalnego rodzaju, kt?re s? oparte na og?lnych intonacjach mowy ludzkiej.”
(Autor nieznany)

Dzie? dobry, Panie i Panowie! Ciesz? si?, ?e mam przyjemno?? powita? Pa?stwa. Nie wiem co m?g?bym wi?cej doda? do powy?szej sentencji nieznanego autora. Wierz?, ?e wizyta na mojej stronie mo?e przynie?? wiele pozytywnych emocji i inspiracji!
Z wyrazami mi?o?ci i szacunku,
kompozytor Paul Dubrovsky
 


Paul Dubrovsky: "On the edge of eternity"

Opinie gwiazd

Paul Dubrovsky on Facebook Paul Dubrovsky on Google Plus Paul Dubrovsky on You Tube